KA Arhitektid on aastal 2011 asutatud arhitektuuribüroo. Meie eesmärk on teostada kõrge kvaliteediga ja omapärast arhitektuuri, mis on ajas püsiv, kasutajale mugav ja eesmärgipärane, ümbrusega harmoneeruv ning keskkonda rikastav.

Arhitektuuri kõrval on sama oluline ka projekteerimise protsessi positiivne kogemus kliendile. Sellepärast on meie üks põhimõtetest töötada välja ainult sellised lahendused, millega ka ise päriselt rahule jääme ja tunneme, et just see ongi kõige õigem ja parem variant konkreetsele objektile. Teeme oma tööd hingega ja pühendunult   ainult nii sünnivad suurepärased lahendused, millega nii klient kui arhitekt rahul on.
VÄÄRTUSED
Aeg kuulub meie peamiste prioriteetide hulka, sest see on elu üks suurimaid varasid. Väärtustame nii oma klientide kui ka iseenda aega. Pingutame selle nimel, et kokkulepitud tähtajaks on tellimus täidetud ja sellest tulenevalt klientide ehitusplaanid nende eesmärkidele vastavalt realiseeritavad. 

Suhtlus on eduka projekteerimise alustala. Pooldame ausat ja otsekohest dialoogi kliendi ja arhitekti vahel. Räägime asjadest nii, nagu nad on. Põhjalikud vastused meie poolt on tavapärane. Anname võimalikult kiiresti vastused kliendi küsimustele, kadumata nädalateks vaikusesse ja ootame sama ka klientidelt. Arhitekti töökoht on paindlik ning distants ei ole takistus. Oleme avatud erinevatele suhtluskanalitele – päris kohtumised, kirjalik suhtlus, telefoni- ja videokõned.

Kvaliteet on meie töö lahutamata osa. Pakume lahendusi, mida on võimalik optimaalselt ja mõistlikult ehitada ning hoone elukaare jooksul probleemitult kasutada. Seejuures ei jää tagaplaanile arhitektuuri kvaliteet. Järeleandmisi ei tee me ka ehitusprojektide vormistamisel – meie poolt väljastatud projektid on alati selge graafikaga, hästi loetavad ja korrektsed.
TUNNUSTUSED
2023
Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus – ergutuspreemia
Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus – 3. preemia

2022
Valga Vabaduse tänava arhitektuurivõistlus – ergutuspreemia
Kadrina keskosa ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus – 2. preemia

2021
Sõmeru keskuse arhitektuurivõistlus – 2. preemia
Aruklüla keskväljaku arhitektuurivõistlus – 3. preemia
Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus – 3. preemia
Saku keskusala visioonivõistlus – 2. preemia

2020
Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus – ergutuspreemia

2019
Tallinna Vanasadama ideekonkurss – 1. ja 2. preemia (jagatud)

2016
Elva kesktänava ja linnaruumi arhitektuurivõistlus – 3. preemia

2015
Võru keskväljaku arhitektuurivõistlus – 3. preemia

2013
Räpina paberivabriku laohoone ilmestamise ideevõistlus – ergutuspreemia

2012
Tulevikumaja - nullenergia maja ideelahenduse võistlus – eripreemia
Viljandi müügikioski arhitektuurikonkurss – 2. preemia


MEESKOND
Erkki otsus hakata arhitektiks oli tehtud juba algkooli päevil. Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri eriala lõpetas ta 2011. Aastatel 2012-2014 tegi arhitektuurimagistri Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Lisaks isiklikule ettevõtmisele on Erkki omandanud töökogemust mainekatest Eesti arhitektuuribüroodest nagu Arhitektuuriklubi, KARISMA arhitektid, PIN Arhitektid ja Arhitekt11 ning töötanud ka avalikus sektoris Tartu Linnavalitsuses arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektina.

Erkki tõekspidamised arhitektuuri tegemisel: Iga joon peab olema põhjendatud. Plaan, vorm ja funktsioon on üks loogiline tervik, mida ei saa suvaliselt painutada. Harmoonia ja tasakaal on olulised. 
Ahto on ettevõtja taustaga arhitekt, kellele meeldib kõik majaehitusega seonduv. Reisihimuline arhitektuuri avastaja maailma eripaikadest ning sage ehitusmesside külastaja, et olla kursis kõige tänapäevasemate lahendustega. Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri eriala lõpetas ta aastal 2012. Eelnevalt õppis Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusinseneri erialal ning omandas ka rakendusliku kõrghariduse Tallinna Majanduskoolis õigusteaduses.

Ahto tõekspidamised arhitektuuri tegemisel: selge, lihtne, puhas. Ebavajalikke lisaelemente ükski hoone ei vaja.
Back to Top