On tavapärane, et arhitekti poole pöördutakse hinnapakkumise saamiseks järgnevates näidetes toodud küsimusega:

1) Soovin ehitada kahekorruselise maja koos garaaži ja saunaga, kui palju maksab maja projekt?
2) Tahan vana maja soojustada, tõsta katust ja ehitada välja pööning – kui palju maksab ehitusprojekt?
3) Mul on maa-ala, millele soovin hoonestuse visiooni, mis see maksab?

Arhitektidena meeldiks meile, kui saaksime vastata kõikide eelnevate näidete puhul kiirelt hinnakirja alusel, et projekt maksab näiteks 1000 eurot või 5 000 eurot või 10 000 eurot. Reaalsuses see aga paraku nii lihtne ei ole ja iga hoone ehitusprojekti, maa-ala planeeringu või mahulise visiooni täpne hind tuleb välja kalkuleerida individuaalselt. Personaalne lähenemine on vajalik, sest iga projekt on tegelikult erinev ja sisaldab erinevat töömahtu, mille alusel ka ehitusprojekti maksumuse arvestame. Varasema kogemuse põhjal on võimalik öelda seniste projektide hinnavahemik, aga sellegipoolest peab igale tellijale pakkuma konkreetse hinna, mis arvestab just tema vajadustega, sest ka kaks näiliselt samasugust projekti võivad oma töömahult erineda nii, et mõjutab ka hinda.

Täiendavalt on oluline mõista, et enamasti üks projekt ei piirdu ainult arhitekti projektiga, vaid sellele lisaks on vajalik ka teiste erialade spetsialistide projekti osad. Ja lisaks sellele jagunevad projektid erinevateks staadiumiteks. Erinevate projektiosade ja staadiumite kohta loe täpsemalt peatükkidest "Millistest osadest koosneb ehitusprojekt?" ja "Millised on ehitusprojekti staadiumid?".

Projekteerimise hinna osas on määravad ka tellija soovid. Mõni tellija on huvitatud ainult minimaalsest vajalikust mahust, et saada kätte ehitusluba. Teine tellija soovib terviklahendust koos kõikide projekti osadega ja kõikides staadiumites. Kolmas tellija tahab täiendavalt ka fotorealistlikke 3D pilte või videot. Iga olukord on erinev ja erineb oma töömahult ning mõjutab seeläbi ka kogu projekti maksumust. Seega küsides "Kui palju maksab projekt?" ei ole kahjuks võimalik kohest vastust anda, vaid eeldab rohkem infot tellijalt ja süvenemist – sõltuvalt sellest, millised tellija soovid, vajadused ja ootused projekteerimisele on. Kui varasem kokkupuude ehituse ja projekteerimisega puudub, siis on täiesti mõistetav, et ongi raske otsustada ja kogu infomüras orienteeruda. Sellepärast võtagi julgelt ühendust, arutame ja selgitame välja, milline lahendus just Sinule kõige õigem on.
Back to Top